ЕСЕП-ЖАТТЫҒУЛАРЫ

Есеп

Тұрақты жалпы шығындар 60 теңге, ал өзгермелі шығындар кестеде көрсетілген. Кестені толтырыңыз.

Өндіріс Көлемі FC VC TC AFC AVC ATC MC

Есеп

ЖҰӨ = 9000 теңге; инвестиция көлемі = 3000, мемлекет шығындары = 800 теңге, ал таза экспорт = 270 теңге.

Табу керек:

А) Тұтынушы шығындар көлемі.

Б) Импорт көлемін, егер экспорт = 420 теңге деп есептесек.

Есеп

Кестеде бірінші және бесінші жылдардағы еңбек ресурсы және жұмыспен қамтылғандар туралы мәліметтер берілген (мың адам).

Бірінші жыл Бесінші жыл
Жұмыс күші
Жұмыспен қамтылғандар
Жұмыссыз адамдар
Жұмыссыздық деңгейі %

Берілген кезеңдегі бірінші және бесінші жылдардың жұмыссыздар саны мен жұмыссыздық деңгейін есепте.

Есеп

Кестеде ұзақ мерзім кезеңіндегі жалпы шығындар берілген.

Өндіріс көлемі (1апта ішіндегі 1 дана) Жалпы шығындар теңге Орташа шығындар теңге Шекті шығындар теңге

Ұзақ мерзімдегі орташа және шекті шығындар көлемін анықта.

Есеп

Берілген мәліметтер бойынша жұмыссыздық деңгейін және ЖҰӨ-ң үзілісін анықтаңыз (табиғи жұмыссыздық деңгейі 2% (мың адам))

Жылдар
Жұмыс күші
Жұмыспен қамтылғандарЕсеп

Гипотетикалық экономикада сұраныс және ұсыныс параметрлер ұғымы төменде көрсетілген:

Ұлттық өндіріс көлемі, оған ұсыныс Баға деңгейі (баға индексі) Ұлттық өндіріс көлемі, оны сатуға ұсыныс

Берілген мәліметтерді қолдана отырып, келесі сұраққа жауап бер:

А) Қандай баға деңгейінде тепе-теңдікті орнатуға болады?

Есеп

Төмендегі келісімдердің қайсысы ЖҰӨ-ге кіреді және қайсысы кірмейді? Неге?

А) Жанұя өзінің ескірген пәтерін 12 млн. теңгеге сатып, жаңа салынып жатқан үйде пәтерді 22,5 млн. теңгеге сатып алды.

Б) Фирма басқа бір фирмадан қолданылған 8 компьютерді сатып алды.

В) Жанұя «А» компаниясының акцияларын 210 мың теңгеге сатып алды.

Г) Фирма 130 млн. теңгеге тауар өндірді, оның жартысын фирма дүкені арқылы сатып, екінші жартысын қоймада сақтайды.

Д) Баспа үйі қоймада сақталынып жатқан кітаптарды 470 мың теңгеге сатып жатыр.

Есеп

ЖҰӨ = 8500 теңге. Инвестиция көлемі = 3800 теңге, мемлекет шығындары = 900 теңге, ал таза экспорт = 180 теңге. Табу керек:

А) Тұтынушы шығындарының көлемін.

Б) Импорт көлемін, егер экспорт = 430 теңге деп есептесек.

Есеп

Таблицада ұзақ мерзімдегі жалпы шығындар берілген.

Өндіріс көлемі (1апта ішіндегі 1 дана) Жалпы шығындар теңге Орташа шығындар теңге Шекті шығындар теңге
Теңге Теңге Теңге

Ұзақ мерзімдегі орташа және шекті шығындар көлемін анықта.Есеп

Экономикадағы сұраныс және ұсыныс параметрлері төменде берілген:

Ұлттық өндіріс көлемі, оған сұраныс (млрд. теңге) Баға деңгейі (баға индексі) Ұлттық өндіріс көлемі, ұсыныс (млрд. теңге)

Берілген мәліметтерді қолдана отырып, келесі сұраққа жауап бер:

А) Қандай баға деңгейінде тепе-теңдікті орнатуға болады?

Есеп

Кестеде бірінші және бесінші жылдардағы еңбек ресурсы және жұмыспен қамтылғандар туралы мәліметтер берілген (мың адам).

Бірінші жыл Бесінші жыл
Жұмыс күші
Жұмыспен қамтылғандар
Жұмыссыз адамдар
Жұмыссыздық деңгейі %

Есеп

ЖҰӨ = 7500 теңге, тұтынушы шығындары = 350 теңге, мемлекет шығындары = 900 теңге, ал таза экспорт = 180 теңге. Табу керек:

А) Инвестиция көлемін.

Б) Импорт көлемін, егер экспорт = 430 теңге деп есептесек.

Есеп

Төменде экономикалық көрсеткіштер берілген (млн.теңге) ЖҰӨ көлемін анықтаңыз.

12. Тұтынушы тауарлары – 634

13. Ұзақ мерзім пайдаланылатын тауарлар – 817

14. Халыққа көрсетілген қызметтер – 1673

15. Өндірістік инвестициялар – 5380

16. Өндірістік емес инвестициялар – 3410

17. Тауар запастарының өсу деңгейі – 38

18. Федералды мемлекеттік сатып алулар – 374

19. Жергілікті билік органдарының сатып алуы -483

20. Халыққа зейнетақы мен жәрдемақы беру – 90

21. Экспорт – 44

22. Импорт – 56

Есеп

ЖҰӨ = 5000 теңге, тұтынушы шығындары = 3200 теңге, мемлекет шығындары = 900 теңге, ал таза экспорт = 80 теңге. Есептеңіз:

А) Инвестиция көлемін.

Б) Экспорт 350 теңгеге тең болғандағы импорт көлемін.

Есеп

Берілген мәліметтерді қолдана отырып, ЖҰӨ-ге түзетулер енгізу керек (млрд. теңге)

Жылдар Номиналды ЭКҰО Дефлятор (%, 1982= 100)
428,2 28,1
816,4 35,9
1359,3 49,5
2249,7 72,2
3405,7 103,9

Есеп

Берілген мәліметтерді қолдана отырып, инфляцияның өсу қарқынын және баға деңгейінің екі еселенуінің мерзімін анықтау.

Жылдар 1997ж. 1998ж.
Тұтынушы бағасының индексі 121,2 132,4
Азық-түлік тауарлары 113,8 120,3
Азық-түліктік емес тауарлар 105,9 110,5
Халыққа ақылы қызмет көрсету 187,0 195,3

Есеп

Төменде баға деңгейінің динамикасы туралы мәліметтер берілген:

Жылдар Тұтынушы бағасының индексі

А) Жыл сайынғы инфляцияның өсу деңгейін анықтаңыз.

Б) «70 көлемінің ережесін» қолдана отырып, баға деңгейінің екі еселенуіне қажет жылдар санын анықтаңыз.

Есеп

Төмендегі келісімдердің қайсысы ЖҰӨ-ге кіреді және қайсысы кірмейді? Неге?

А) Жанұя өзінің ескірген пәтерін 12 млн. теңгеге сатып, жаңа салынып жатқан үйде пәтерді 2,5 млн. теңгеге сатып алды.

Б) Фирма басқа бір фирмадан қолданылған 10 компьютерді сатып алды.

В) Жанұя «А» компаниясының акцияларын 140 мың теңгеге сатып алды.

Г) Фирма 100 млн. теңгеге тауар өндірді, оның жартысын фирма дүкені арқылы сатып, екінші жартысын қоймада сақтайды.

Д) Баспа үйі қоймада сақталынып жатқан кітаптарды 500 мың теңгеге сатып жатыр.

Есеп

Төмендегі кесте негізінде анықтау керек:

А) Әрбір жылдың инфляция деңгейін

Б) «70 көлемінің ережесін» қолдана отырып, баға деңгейінің екі еселенуіне қажет жылдар санын анықтаңыз.

Жылдар Баға индексі

Есеп

Берілген көрсеткіштерді пайдалана отырып, ( мың адам) жұмыссыздық деңгейін және ЖҰТ-ң үзілісін анықтау керек (табиғи жұмыссыздық деңгейі 2% (мың адам))

Жылдар
Жұмыс күші
Жұмыспен қамтылғандар

Есеп

Төмендегі кесте негізінде инфляция деңгейін және бағаның екі еселену кезеңін анықтау керек

Жылдар Тұтынушы бағасының индексі

Есеп

ЖҰӨ = 6000 теңге, Инвестиция көлемі = 5200 теңге, тұтынушы шығындары = 2200 теңге, ал таза экспорт = 280 теңге. Табу керек:

А) Мемлекеттік шығындар көлемін.

Б) Импорт көлемін, егер экспорт = 310 теңге болса.

Есеп

Төмендегі көрсеткіштерді қолданып, жұмыссыздық деңгейін және ЖҰӨ-нің үзілісін анықтау керек. Табиғи жұмыссыздық деңгейі 5%

Жылдар
Жұмыс күші
Оның ішінде, жұмыспен қамтылғандар

Есеп

Төмендегі кестеде, соғыс басталғандағы мемлекеттегі өндіріс құрылымының өзгерісі көрсетілген

Нұсқалар А Б В Г Д Е Ж
Тракторлар
Танктер
Альтернативті шығындар

Есеп

Берілген көрсеткіштер негізінде 1983 жылғы инфляция деңгейін анықтау керек:

Жылдар Баға индексі (1980=100%)

Есеп

Берілген көрсеткіштер негізінде 1981 жылдағы жұмыссыздық салдарынан жалпы ұлттық өнім көлемінің үзілісін анықтау керек. Табиғи жұмыссыздық деңгейі 5%:

Жылдар Жұмыссыздық деңгейі
5,8%
7,0%
7,5%
9,5%

Есеп

Бір тауарға деген сұраныс пен ұсыныс теңдеуі келесідей берілген:

Qd = 200-P

Qs = 2P+20

Анықтау керек:

А) тепе-теңдік баға және тепе-теңдік көлемін.

Б) Баға деңгейі 3 ақша бірлігі деп есептесек тапшылық және артықшылық көлемі қандай болады.

Есеп

Сұраныс пен ұсыныс келесідей деп есептесек,

P = 10-0,2Qd

P = 2+0,2Qs

Онда,

А) тепе-теңдік көлемін және тепе-теңдік баға деңгейі қандай болады.

Б) Нарықтық жағдайы қандай болады, егер баға деңгейі 4 ақша бірлігі болса.

Есеп

Сұраныс пен ұсыныс қисықтары келесідей формуламен көрсетілген:

Qd = 600-2P

Qs = 300+4P

Табу керек:

А) тепе-теңдік баға және тепе-теңдік көлемін.

Б) Егер баға деңгейі 60 ақша бірлігі болған жағдайдағы нарықтағы тапшылықтың және артықшылық көлемі қандай болады.

Есеп

Сұраныс пен ұсыныс функциялары

Qd = 300-P

Qs = -60+0,8P

Табу керек:

А) тепе-теңдік баға және тепе-теңдік көлемін.

Б) Баға деңгейі 150 ақша бірлігі болған жағдайда нарықта не орнайды (тапшылық, артықшылық).

7. ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Экономикалық теория пәні:

А) Ұлттық нарықтың дамуын.

В) Қоғамның дамуын.

С) Бағаны қалыптастыру процесін.

D) Адамдардың материалдық жағдайын толығымен қамтамасыз ету үшін шектелген ресурстарды тиімді пайдаланудың жолын іздейді.

Е) Экономиканы басқарудың шаралық жиынтығы.


1168449786688966.html
1168503901531705.html
    PR.RU™