Оцінка ефективності проекту

123456

До показників економічної оцінки ефективності проекту розраховують відносяться:
Чиста поточна вартість розраховується за формулою:

де Bt - вигоди проекту в рік t
Ct - витрати проекту в рік t
t = 1 . . . n - роки життя проекту
Інвестору слід віддавати перевагу лише тим проектам, для яких NPV має позитивне значення . Негативне ж значення свідчить про неефективність використання грошових коштів: норма прибутковості менше необхідної .
Індекс прибутковості
Індекс прибутковості (profitability index, PI) показує відносну прибутковість проекту, або дисконтовану вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вкладень . Він розраховується шляхом розподілу чистих наведених надходжень від проекту на вартість первісних вкладень:

де: NPV - чисті наведені грошові потоки проекту;
Со - початкові витрати .
Внутрішня норма рентабельності це показник при якому NPV = 0 . У цій точці дисконтований потік витрат дорівнює дисконтованих потоків вигод . Вона має конкретний економічний зміст дисконтованою "точки беззбитковості" і називається внутрішньою нормою рентабельності, або, скорочено, IRR.
Таблиця 12.
Показники економічної ефективності проекту

Грошовий потік -1103920
Коефіцієнт дисконтування (15%) 0,8696 0,75614 0,65752 0,571753 0,49718
Дисконтований грошовий потік -1103920 403436,3
Чистий приведений дохід NPV 1261403,74
Індекс прибутковості PI 39%
термін окупності проекту 2,5 роки

Таким чином, з урахуванням того, що NPV> 0 можна говорити про економічну доцільність проекту, термін окупності якого 2,5 року.

Аналіз ризиків

Аналіз економічної ефективності проекту показує, що проект особливо гостро реагує на зміну ціни реалізації . Якщо ціна знизитися тільки на 20% у порівнянні з очікуваною, то проект вже в типовому виробничому періоді вступить в зону збитків . Так що аналіз беззбитковості дозволяє зробити висновок про найбільший ризик пов'язаних з ціною .
Не так чутливий проект щодо передбачуваного збуту, а так само постійних і змінних витрат, Об'єм попиту може бути на чверть менше запланованого, поки проект не вступить в зону збитків. Змінні витрати можуть бути на 20% вище, ніж очікувалося, а постійні витрати вищі на 30% .
Ліквідність проекту забезпечена, т . е . кумулятивний чистий грошовий потік протягом всієї планової фази не від'ємний .
Проведений фінансово-економічний аналіз проекту показує, що проект зі створення солярію є економічно ефективним, забезпечує зворотність вироблених інвестицій за умови залучення інвестиційного кредиту терміном на 5 років під 15% річних із щорічною виплатою відсотків по кредиту і виплатою основної суми боргу наприкінці терміну . Отже, відкрити власний солярій сьогодні дуже прибутково. Навіть влітку послуги штучного сонця йдуть буквально "на ура" - народнапередодні південних відпусток воліє підготувати бліду після зими шкіру до активного сонця і ні-ні, та й проведе кілька сеансів в солярії перед поїздкою до моря.
Діяльність середнього медичного персоналу
Відносяться: - діяльність з охорони здоров'я людини, що здійснюються не лікарнями та не лікарями, а середнім (парамедичний) персоналом, якому надані юридичні права з догляду за пацієнтами: медсестрами, акушерками, фізіотерапевтами - техніками (персоналом фізіотерапевтичних кабінетів) та іншими фахівцями в області оптіметри , гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, лікування дефектів мовлення, лікувального догляду за ногами, гомеопатії, мануальної рефлексотерапії, голковколювання і т.п. Ці види діяльності можуть здійснюватися в лікувальних клініках, що діють при підприємствах, школах, будинках для престарілих, робочих організаціях та інших об'єднаннях, а також у приватних консультаційних кабінетах, вдома у пацієнтів і в інших місцяхДодати в блог або на сайт


1166816075176967.html
1166918748573065.html
    PR.RU™