про заочну щорічну Першість на кращу туристсько – краєзнавчу подорожП О Л О Ж Е Н Н Я

Мета і завдання

Щорічна заочна Першість на кращі туристсько-краєзнавчі подорожі має за мету подальший розвиток масового туризму і краєзнавства серед учнівської та студентської молоді. Головні завдання

w Широке залучення учнівської та студентської молоді до активної туристсько-спортивної і краєзнавчої діяльності;

w Розширення і поглиблення знань учасників подорожі з історії, культури, природи, екології, економіки області;

w Підвищення туристської майстерності та загальної культури учасників подорожей;

w Виявлення, вивчення та розповсюдження кращого досвіду організації і проведення туристських походів і краєзнавчих експедицій молоді.

Час і місце проведення

Першість проводиться щорічно. Термін подання звітів, оформлених згідно вимог, до 18 жовтня поточного року в ЦТКЕУМ.

Керівництво Першості

Загальне керівництво Першості здійснює відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради. Безпосередньо керівництво підготовкою і проведенням Першості покладається на центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району.

Учасники Першості

У Першості беруть участь туристські групи учнів Інгулецького району, які здійснили туристську або краєзнавчу подорож відповідно до „Правил проведення туристських подорожей, експедицій з учнівською та студентською молоддю закладів освіти України”

Умови участі в Першості

До участі в Першості допускаються групи, які своєчасно подали до відповідної суддівської колегії звіти про здійснені ними туристсько-краєзнавчі подорожі, проведені активним пересуванням у будь якому районі України та інших державах на протязі одного навчального року з 1 вересня по 1 вересня наступного року.

Першість проводиться у двох класах

w «Спортивні туристсько-краєзнавчі походи»

w «Туристсько-краєзнавчі експедиції»

До участі у класі „Спортивні туристсько-краєзнавчі походи” приймаються звіти про походи ІІІ ступеню складності і вище з пішохідного, гірського, водного, лижного, спелео і велосипедного :туризму, основна мета яких передбачає підвищення туристської майстерності учасників, виконання туристсько-спортивних розрядів. Краєзнавча робота має , як правило, оглядовий, екскурсійний характер або дослідницький за вузьким конкретним напрямом.

До участі у класі „Туристсько - краєзнавчі експедиції приймаються звітні матеріали експедицій проведених в польових умовах з використанням активних способів пересування, якщо вони відповідають вимогам, що висуваються до походів ІІ ступеню складності і вище. Основна мета яких передбачає комплексне або профільне вивчення певної території маршруту, окремих об’єктів за відповідною програмою.Експедиції можуть бути проведенні за всіма видами краєзнавчої роботи

w Історичне краєзнавство,

w Археологія,

w Мистецтвознавство,

w Літературознавство,

w Географічне краєзнавство,

w Екологічне краєзнавство, тощо

Звіт про подорожі в обох класах складається відповідно до „Вимог складання звітів про туристсько-краєзнавчі подорожі” за єдиною схемою.

2. Суддівство Першості

Суддівство Першості проводиться згідно з „Методикою суддівства звітів про туристсько-краєзнавчі подорожі ” за цим положенням.

3. Підведення підсумків та нагородження

Підведення підсумків та нагородження районної Першості проводиться відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради та Головною суддівською колегією.

Переможці визначаються у кожному виді програми, відповідно до кількості набраних звітами балів та 10% надбавкою за кожну категорію складності вищу за ІІІ ступінь.


1161880870277327.html
1161909442082896.html
    PR.RU™